WhatsApp

Fitness

Fitness

Fitness

Genelde kişisel gelişim teorileri, insanların fiziksel potansiyellerini gerçekleştirmesi yönüne –ne yazık ki– yeterince değinmez. Oysa fiziksel gelişim beraberinde, kişisel gelişim teorilerinde erek olarak konumlandırılan“kendini tanıma, sosyal hayatta etkinliği artırma, erdemlere sahip olma, güçlü kişilik, bilinç, sorumluluk, özgüven, mutluluğu yakalama” gibi ödevlerden pek çoğunu doğrudan ya da dolaylı olarak elde etmemizi sağlar. Öyleyse fiziksel potansiyelimizi açığa çıkartmak, özümüzde var olan zindeliği ve gücü kazanmak kişisel gelişim için sandığımızdan daha büyük bir adımdır

BEDEN KİTLE İNDEKSİ HESAPLAMA

= 00.0